Monday, April 20, 2009

RTM PRIHATIN. BERITA UTAMA JAM 8 MALAM MULAI 20 APRIL 2009.

Oleh: Pemikir

Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia telah membuat keputusan supaya Berita Nasional dalam Bahasa Melayu dikembalikan kepada slot lama iaitu pada jam 8.00 malam mulai 20 April 2009. Begitu juga dengan berita-berita dalam Bahasa Mandarin dan Tamil dislotkan pada waktu-waktu lama.
Langkah terbaru ini telah diteliti oleh Kementerian PKK dengan begitu rapi. Dalam tiap-tiap langkah yang dibuat oleh RTM ada pro dan kontranya diikuti dengan timeframe. Jika perlu, langkah-langkah yang diambil tidak semestinya kekal tetapi boleh diubah mengikut keperluan dan persekitaran semasa.
Pemerhati berpendapat setelah perkara ini diteliti maka didapati sesuai bahawa pertukaran waktu dari jam 9.00 malam ke 8.00 malam menepati kehendak-kehendak majoriti penonton-penonton setia RTM.
Diucapkan kepada semua penonton supaya mengambil perhatian kepada perubahan ini dan terus setia kepada RTM.

No comments: