Wednesday, June 13, 2012

Lautan Selatan China - Pengurusan Krisis

Krisis Lautan Selatan China menjadi tumpuan baru-baru ini apabila berlakunya pertembungan tentera laut Filipina dengan tentera laut negeri China. Negeri China membuat demikian kerana menganggap kawasan yang dimasuk oleh tentera laut Filipina adalah territorinya, keadaan tegang berlarutan sehingga ada intervensi daripada pihak Amerika Syarikat yang merupakan sekutu kuat Filipina. Perkara ini perlu diberi perhatian oleh negara-negara ASEAN yang juga mempunyai kepentingan masing-masing di Lautan Selatan China yang mempunyai sumber laut  yang belum di eksploitasi

Oleh MM

No comments: