Wednesday, September 1, 2010

Rukun Negara teras perpaduan Malaysia

KETIKA semua rakyat Malaysia pelbagai kaum sekali lagi merayakan Hari Kemerdekaan ke-53, izinkan saya menekankan sekali lagi asas yang sudah menyatukan kita bersama iaitu prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara. Rukun Negara diasaskan pada 1970 bertujuan mewujudkan satu persefahaman yang minimum terhadap aspirasi nasional di kalangan pelbagai komuniti di Malaysia tanpa mengira kaum atau daerah masing-masing.

Selain daripada mencapai tahap perpaduan yang lebih tinggi, mengekalkan demokrasi sebagai cara hidup, mewujudkan masyarakat yang adil, satu pendekatan yang liberal terhadap budaya dan tradisi serta membangunkan masyarakat yang progresif, berorientasikan sains dan teknologi moden.

Rukun Negara juga bertujuan dijadikan panduan negara berasaskan prinsip Kepercayaan kepada Tuhan; Kesetiaan kepada Raja dan Negara; Keluhuran Perlembagaan; Kedaulatan Undang-undang; serta Kesopanan dan Kesusilaan.
Rukun Negara yang membolehkan Malaysia menyatupadukan rakyatnya berbilang kaum dan agama serta menjadi prinsip asas kepada kenegaraan perlu disemaikan di sanubari generasi muda kita yang akan menjadi pemimpin negara pada masa akan datang. Ia adalah panduan kita untuk membangun negara dan perlu dihormati serta dihayati semua pihak.
Ia juga wawasan yang dikongsi untuk perpaduan negara. Prinsipnya perlu didukung dan dipraktikkan kerana kita tidak boleh leka dengan kestabilan, keamanan dan keharmonian dicapai setakat ini. Sebenarnya ramai yang mengambil mudah soal perpaduan. Ini adalah satu perkembangan yang tidak sihat kerana dalam sesebuah masyarakat majmuk, negara pelbagai kaum, agama dan budaya seperti Malaysia, usaha berterusan perlu dilakukan bagi memelihara dan mengukuhkan perpaduan.
Perpaduan adalah satu hadiah yang tidak ternilai dan simbol kemanusiaan kita. Ia adalah asas kita membina hubungan, keluarga, masyarakat dan negara. Ia adalah ikatan yang mengukuhkan kenegaraan kita. Perpaduan perlu bermula dari setiap individu. Jika ada perpaduan dalam pemikiran emosi dan perbuatan seseorang, ia akan diluahkan di dalam perilaku terhadap orang lain. Marilah kita bersama-sama sebagai rakyat Malaysia memperkukuhkan perpaduan. Kita mesti memulakan bersuara dengan satu suara yang merangkumi semua rakyat Malaysia pelbagai kaum. Kita semua menyumbang ke arah kestabilan dan kemakmuran ekonomi negara ini.
Marilah kita sama-sama mengukuhkan komitmen untuk meningkatkan budaya keamanan, keharmonian dan perpaduan. Marilah kita memelihara dan melindungi apa yang sudah kita capai setakat ini dengan semangat persefahaman dan tolak ansur. Janganlah kita membenarkan perkauman melampau dan fahaman ekstrem dalam bentuk apa pun, memecah-belahkan negara yang kita cintai kerana ini adalah tempat kita dilahirkan, tempat kita tinggal dan bekerja dan akhirnya tempat kita akan disemadikan.
TAN SRI LEE LAM THYE, Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia.
Sumber: Berita Harian (1 Sept. 2010)

No comments: