Monday, August 10, 2009

Ekuinas: Platform Baru Meningkatkan Pegangan Ekuiti Bumiputera

Oleh: Tulip Desa

Pelbagai pandangan yang diutarakan oleh rakyat berhubung penubuhan Ekuinas. Ada yang berpandangan positif dan ada juga yang negatif. Di pihak pembangkang pelbagai tohmahan dilemparkan bertujuan memperkecil-kecilkan kemampuan Kerajaan.

Ekuinas atau Pertubuhan Ekuiti Nasional Berhad adalah idea bernas Dato' Najib yang dilihat mampu mengalas cabaran bagi mengubah kadar 19% kepada 30% pegangan ekuiti bumiputera menjelang tahun 2010.

Kadar pemilikan ekuiti bumiputera berada dalam keadaan statik apabila langsung tidak berganjak sejak 19 tahun lalu. Pada tahun 1990, berkadar 19% sehinggalah sekarang. Justeru itu, satu platform baru diperlukan bagi mengubah keadaan pegangan ekuiti yang dilihat berada dalam zon selesa. Ekuinas adalah kesinambungan daripada Dasar Ekonomi Baru (1970 - 1990), Dasar Pembangunan Nasional (1991 - 2000) dan Dasar Wawasan Negara (2000-2010) yang mempunyai satu matlamat untuk meningkat kadar pegangan ekuiti bumiputera ke tahap 30%.

Ekuinas adalah pelaburan baru dengan modal awal sebanyak 500 juta dan sasaran dana sehingga 10 billion. Skop pelaburan menjurus kepada bidang pengangkutan dan lojistik. Tumpuan diberikan terhadap syarikat yang belum disenaraikan di papan utama bursa saham. Melalui pelaburan baru ini, penyertaan bumiputera secara mampan amat digalakkan bagi memantapkan dana pelaburan bumiputera yang sediada.

Apa yang diharapkan, penubuhan Ekuinas akan dapat merealisasikan aspirasi Kerajaan untuk melihat kadar 30% penguasaan ekuiti bumiputera dalam agihan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerjasama daripada semua pihak diperlukan bagi menjayakan idea yang telah digarap oleh Perdana Menteri Malaysia.

No comments: