Tuesday, September 27, 2011

R & R DIJALANKAN LUAR BANDAR PRODUCT KE ARAH PENDAPATAN TINGGI

Hasrat kerajaan terutamanya Kementerian Pelancongan sangat dialu-alukan. Ini adalah satu pendekatan yang kreatif. R&R yang RM 1 juta akan diadakan di Raub. Wira yakin dengan cara ini rakyat setempat akan berpeluang menjual hasil-hasil dan produk mereka dan sekaligus tingkatkan pendapatan. Wira harapkan R&R ini dibina segera di jalan-jalan lain di semua negeri.


oleh MM

No comments: